ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Проекту містобудівної документації

«Внесення змін в генеральний план смт Маневичі

Маневицького району Волинської області»

Інформація про замовника СЕО:

44601, вул. Незалежності, 19, смт Маневичі

Маневицька селищна рада Маневицького району Волинської області

 Вид та основні цілі документу державного планування (ДДП) та його зв’язок з іншими ДДП:

Документація державного планування – містобудівна документація «Внесення змін в генеральний план смт Маневичі Маневицького району Волинської області» є документацією з просторового планування на місцевому рівні. Основною ціллю розроблення документації з просторового планування на місцевому рівні є відображення поточного стану соціального та економічного розвитку в смт Маневичі Маневицького району Волинської області.

Завданням проекту містобудівної документації «Внесення змін в генеральний план смт Маневичі Маневицького району Волинської області» є:

– обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямків використання територій;

– урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання території з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного та іншого законодавства;

– обґрунтування та визначення територій для містобудівних потреб;

– забезпечення раціонального розселення та визначення напрямків сталого розвитку населеного пункту;

– визначення територій, що мають особливу екологічну рекреаційно- оздоровчу, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень та їх планування, забудову та інше використання;

– розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів;

– розроблення заходів пожежної та техногенної безпеки.

При розробленні генерального плану населеного пункту враховується Генеральна схема планування території України, Схема планування території Волинської області, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

Те, якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру та реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

Містобудівна документація «Внесення змін в генеральний план
смт Маневичі Маневицького району Волинської області» обумовлює правові підстави для включення земель запасу в межі населеного пункту. Розроблений проект після розгляду та затвердження у встановленому порядку має бути основним керівним документом при розробці детальних планів території житлових кварталів, виробничої зони і окремих земельних ділянок та подальших стадій проектування, реконструкції та будівництва об’єктів, інженерних мереж і споруд, благоустрою території.

Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – забезпечення централізованим водопостачанням та водовідведення на все населення, забруднення водних ресурсів, накопичення відходів, забруднення ґрунтових вод від скидів;

б) для територій з природоохоронним статусом – відсутні;

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

Не передбачаються.

Дослідження, які необхідно провесит, методи і критерії, що використовуватимуться під час CEO:

Не передбачаються.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

Облаштування ділянок водопровідних споруд з бурінням нових свердловин, прокладання мереж водопостачання по всій території населеного пункту, влаштування локальних очисних споруд виробничої каналізації, запровадження системи роздільного збору побутових відходів.

Пропозиції до структури та змісту СЕО:

Виконати відповідно до вимог ДСТУ-Н.Б.Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації» та вимог частини другої ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання:

Маневицька селищна рада, Маневицького району, Волинської області

44601, вул. Незалежності, 19, смт Маневичі

Строк подання становить 15 днів з дня публікації заяви (відповідно до
пп.5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: